działania ochronne

Odtwarzamy łąki

Cały projekt to szereg precyzyjnie zaplanowanych i połączonych ze sobą zadań, których celem jest poprawa warunków siedliskowych ptaków związanych ze środowiskiem łąk i bagien.

Dbamy o biotopy ptaków

Usuwanie trzciny i krzewów miejscach ich niepożądanej obecności to zabiegi ochrony czynnej, które podejmujemy na terenie rezerwatów w dokładnie wyznaczonych miejscach.

Kosimy łąki

Aby na terenie rezerwatu Bagno Głusza przywrócić cenne dla ptaków siedliska łąki świeże i wilgotne wykoszono ok. 15 ha zdegradowanych łąk porosłych ostrożniem polnym. Prace wykonano późną jesienią i zimą 2013 r.

Badamy przyczyny niedoboru wody

Głównym zagrożeniem dla obszarów objętych projektem są niekorzystne zmiany stosunków wodnych - sukcesywne obniżanie się poziomu wódy wypłycanie i zarastanie zbiorników wodnych.