Działania

Odtwarzamy i kosimy łąki

Listopad 2013 to czas bardzo intensywnych działań. Pod koniec miesiąca rozpoczęliśmy odtwarzanie 5 ha łąk na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie oraz wykaszanie 15,35 ha porosłych niepożądanym ostrożniem polnym na terenie rezerwatu przyrody Bagno Głusza.

Odłowy norki i jenota

Z początkiem listopada 2013 przystąpiono do odłowów norki amerykańskiej oraz jenota. Gatunków mających negatywny wpływ na populacje ptaków wodno-błotnych.

Jesienny monitoring norki i jenota

We wrześniu 2013 r. rozpoczął się kolejny etap monitoringu gatunków inwazyjnych. Jak w okresie zimowym, dane o występowaniu tych gatunków zwierane są za pomocą fotopułapek oraz specjalnych pływających tratw do rejestracji tropów zwierząt.

Badania przyczyn niedoboru wody

W lipcu 2013 r. rozpoczeliśmy szczegółowe badania geologiczne, mikroklimatyczne, hydrologiczne i hydrochemiczne rezerwatów przyrody i obszaru Natura 2000. Badania potrwają dwa lata - 2013 i 2014.