Działania

Odłowy norki i jenota

Z początkiem listopada 2013 przystąpiono do odłowów norki amerykańskiej oraz jenota. Gatunków mających negatywny wpływ na populacje ptaków wodno-błotnych.