Działania

Odtwarzamy i kosimy łąki

Listopad 2013 to czas bardzo intensywnych działań. Pod koniec miesiąca rozpoczęliśmy odtwarzanie 5 ha łąk na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie oraz wykaszanie 15,35 ha porosłych niepożądanym ostrożniem polnym na terenie rezerwatu przyrody Bagno Głusza.