Działania

Wykup gruntów nad Jeziorem Rakutowskim

W marcu 2013 r. dokonaliśmy zakupu gruntów położonych w miejscowości Krzewent, gm. Kowal. Działki o powierzchni 5,04 ha, są częścią dużego kompleksu wilgotnych łąk i graniczą z rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie.