Działania

Monitoring ptaków

Od początku kwietnia 2013 roku zespół ornitologów prowadzi monitoring ptaków na terenie projektu. Badania będą obejmować dwa okresy lęgowe (2013 i 2014 rok) oraz czas sezonowych wędrówek ptaków.