Działania

Miejsca lęgowe dla rybitw

W maju 2013 roku w wyznaczonych miejscach na terenie rezerwatów Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie zwodowaliśmy po 10 szt. platform - miejsc lęgowych dla rybitw. Pojedyncza platforma składa się z 5 dogodnych miejsc do gniazdowania.