Działania

Badania przyczyn niedoboru wody

W lipcu 2013 r. rozpoczeliśmy szczegółowe badania geologiczne, mikroklimatyczne, hydrologiczne i hydrochemiczne rezerwatów przyrody i obszaru Natura 2000. Badania potrwają dwa lata - 2013 i 2014.