Działania

Jesienny monitoring norki i jenota

Wyniki pierwszych tygodni obserwacji wykazały, że na terenie rezerwatu Bagno Głusza oraz Jezioro Rakutowskie występuje dość duża populacja jenota

Odnotowano także ślady norki amerykańskiej pozostawione na dwóch platformach zlokalizowanych w rezerwacie Jezioro Rakutowskie.

Informacje zebrane na tym etapie pozwolą poznać miejsca, które są szczególnie chętnie wykorzystywane przez norkę amerykańską i jenota, a tym samym wytypować lokalizacje do odłowu tych zwierząt.

Monitoring będzie trwał do konca października 2013. Po nim nastąpi odłów gatunków inwazyjnych.