Działania

Odłowy norki i jenota

Odłowy zwierząt rozpoczęto na terenie rezerwatu Jezioro Rakutowskie. Trwały przez okres dwóch tygodni z wykorzystaniem specjalnych klatek żywołownych. Miejsca odłowu zostały wytypowane na podstawie wyników wcześniejszego etapu monitoringu.

Na terenie rezerwatu Jezioro Rakutowskie odłowiono jedną norkę amerykańską. 

W drugiej połowie miesiąca odłowy prowadzono na terenie rezerwatu przyrody Bagno Głusza.