Działania

Odtwarzamy i kosimy łąki

Na wykupionych wcześniej gruntach (obszar Natura 2000 Błota Rakutowski), usunęliśmy drzewa wraz z systemem korzeniowym. Zadania na kolejne tygodnie to przygotowanie gleby (oranie, bronowanie), wysiew rodzimych mieszanek traw z charakterystycznymi gatunkami dla ekstensywnych, wilgotnych łąk.

W ten sposób stworzone zostaną dogodne warunki do gniazdowania i żerowania ptaków preferujących siedliska łąkowe. W kolejnych latach pozostanie systematyczne koszenie odtworzonych łąk oraz usuwanie odrostów olszy czarnej.