Działania

Zimowy monitoring i odłów gatunków inwazyjnych

Aby zmniejszyć wpływ tych gatunków, w szczególności norki amerykańskiej na sukces lęgowy ptaków występujących na terenie rezerwatów i obszaru Natura 2000 zaplanowaliśmy dwa rodzaje działań. 

Pierwszym z nich jest monitoring wielkości populacji drapieżników. Z wykorzystaniem foto-pułapek rejestrujących obencość zwierząt oraz pływających tratw, na których zwierzęta zostawiały swoje tropy sprawdzaliśmy liczebność norki i pozostałych gatunków w okresie od stycznia do maja.

Poniżej jenot Nyctereutes procyonoides zarejestrowany przez fotopułapkę na terenie rezerwatu Bagno Głusza. 

Drugie z działań zakłada zminiejszenie liczeności drapieżników poprzez odłów gatunków inwazyjnych z wykorzystaniem pułapek żywołownych. Odłowy przeprowadzono zimą. 

Monitoring i odłowy bedą kontynuowane jesienią 2013 oraz w 2014 roku.