Działania

Miejsca lęgowe dla rybitw

Działanie zostało podjęte, gdyż w ubiegłych latach obserwowano obniżanie się poziomu wody podczas okresu lęgowego rybitw (przede wszystkim rybitwy czarnej). Powodowało to, że wybrane na założenie gniazda miejsca pozostawały odsłonięte i narażone na presje drapieżników np. norki amerykańskiej. 

Zakotwiczenie pływających platform pozwoli na ochronę lęgów rybitw i tym samym ustabilizowanie się ich populacji. Jak wskazują obserwacje ornitologów rybitwy zajmują część przygotowanych gniazd.

Zimą platformy będą demontowane, aby uchronić je przed zniszczeniem. Wiosną ponownie zostaną umieszczone na zbiornikach.

Oprócz platform planowane jest wykaszanie niewielkich powierzchni trzcinowisk – łącznie ok. 5 ha i stworzenie, jak najbardziej dogodnych warunków do gniazdowania. Miejsca przeznaczone do wykoszenia wybierane będą w taki sposób, aby przy niskich stanach wody były zalane i otoczone wodą, tym samym chroniły lęgi przed drapieżnikami. Część wykaszanej trzciny będzie pozostawiana na miejscu wycinki. Rybitwy zakładają gniazda na resztkach roślinności. Koszenie zaplanowano na okrs jesienno-zimowy 2013 i 2014 r.