J. Rakutowskie - wykupy łąk!

Prowadzimy przygotowania do wykupu ok. 100 ha łąk w otoczeniu rezerwatu Jezioro Rakutowskie. Spotkania informacyjne - 1 i 2 grudnia. Zapraszamy!

Już są!

Na odtworzonych łąkach w miejscowości Krzewent w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie wypasają się już od kilku tygodni koniki polskie kupione w projekcie "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko-pomorskim" POIS.05.01.00-00-362/12-00.

Chronimy ptaki w rezerwacie Miedzno

Tydzień trwało koszenie roślinności szuwarowej na powierzchni 15 ha w rezerwacie przyrody Miedzno.

Najnowsze działania

5.12.2013

Odtwarzamy i kosimy łąki

Listopad 2013 to czas bardzo intensywnych działań. Pod koniec miesiąca rozpoczęliśmy odtwarzanie 5 ha łąk na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie oraz wykaszanie 15,35 ha porosłych niepożądanym ostrożniem polnym na terenie rezerwatu przyrody Bagno Głusza.

12.11.2013

Odłowy norki i jenota

Z początkiem listopada 2013 przystąpiono do odłowów norki amerykańskiej oraz jenota. Gatunków mających negatywny wpływ na populacje ptaków wodno-błotnych.

1.10.2013

Jesienny monitoring norki i jenota

We wrześniu 2013 r. rozpoczął się kolejny etap monitoringu gatunków inwazyjnych. Jak w okresie zimowym, dane o występowaniu tych gatunków zwierane są za pomocą fotopułapek oraz specjalnych pływających tratw do rejestracji tropów zwierząt.