Aktualności

J. Rakutowskie - wykupy łąk!

Prowadzimy przygotowania do wykupu ok. 100 ha łąk w otoczeniu rezerwatu Jezioro Rakutowskie. Spotkania informacyjne - 1 i 2 grudnia. Zapraszamy!

Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki

Zapraszamy do złożenia oferty na budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki.Oferty należy złożyć do dnia 21 października 2015

Już są!

Na odtworzonych łąkach w miejscowości Krzewent w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie wypasają się już od kilku tygodni koniki polskie kupione w projekcie "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko-pomorskim" POIS.05.01.00-00-362/12-00.

Wirtualny spacer szlakiem naturalnych zmian

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. Szlakiem naturalnych zmian. W przewodniku zaprezentowano kilkadziesiąt, cennych przyrodniczo obszarów położonych z dala od wielkich miast.

Plan Zadań Ochronnych - III spotkanie dyskusyjne

Zapraszamy serdecznie do udziału w trzecim spotkaniu dyskusyjnym organizowanym w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym o godzi...