Aktualności

Wstępne wyniki monitoringu ptaków

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie monitoringu ornitologicznego prowadzonego w okresie lęgowym w 2013 roku na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie i rezerwacie Bagno Głusza.

Odtwarzamy 5 hektarów łąk!

Listopad 2013 to czas bardzo intensywnych działań, w tym tych najważniejszych dla ochrony ptaków - odtwarzanie łąk na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie oraz koszenie łąk w rezerwacie przyrody Bagno Głusza.

Odłowy norki i jenota

W pierwszych dniach listopada przystąpiliśmy do kolejnego etapu odłowu gatunków obcych dla naszej fauny - norki amerykańskiej i jenota. Gatunków mających negatywny wpływ na populacje ptaków wodno-błotnych.

Życie na Bagnie Głusza i Błotach Rakutowskich

Jesień w pełni. Zima zbliża się coraz szybszymi krokami i pewnie niedługo rozgości się na dobre. Na długie listopadowe wieczory proponujemy przyrodnicze wspomnienie wiosny, lata i słonecznej jesieni.

Usuwanie roślinności - przetarg

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na usuwaniu roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12