Aktualności

Wstępne wyniki monitoringu ptaków

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie monitoringu ornitologicznego prowadzonego w okresie lęgowym w 2013 roku na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie i rezerwacie Bagno Głusza.

Odtwarzamy 5 hektarów łąk!

Listopad 2013 to czas bardzo intensywnych działań, w tym tych najważniejszych dla ochrony ptaków - odtwarzanie łąk na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie oraz koszenie łąk w rezerwacie przyrody Bagno Głusza.