Aktualności

Dlaczego brakuje wody - trwają badania!

Z końcem lipca 2013 r. na obszarach objętych projektem zespół hydrologów rozpoczął szczegółowe badania przyczyn niedoboru wody.

Ogłoszenie o przetargu

TP ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na odtwarzaniu łąk oraz usuwaniu roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12