Aktualności

Zapraszamy na spacer

Już od kilku dni na naszej stronie dostępna jest interaktywna mapa obszarów chronionych objętych działaniami ochronnymi. Dzięki mapie możemy odbyć wirtualny spacer po rezerwacie przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie.

Badania hydrologiczne od kuchni

W ostatnich dniach lipca oraz sierpniu 2013 r. hydrolodzy rozpoczęli badania mające wskazać przyczyny niedoboru wody na terenie rezerwatów. Ich wyniki pozwolą przygotować program naprawczy dla zachwianego reżimu hydrologicznego i uratować te cenne ekosystemy.

Usuwanie roślinności - przetarg

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na usuwaniu roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12