Aktualności

Plan Zadań Ochronnych - III spotkanie dyskusyjne

Zapraszamy serdecznie do udziału w trzecim spotkaniu dyskusyjnym organizowanym w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym o godzi...