Aktualności

Bagno Głusza - zmieniające się zasoby wodne

W analizowanym, ponad 200 letnim okresie jezioro Głusza przekształciło się z rozległego płytkiego akwenu wodnego, w teren podmokły z niewielkimi oczkami wodnymi, częściowo porośnięty nasadzonymi, jak i naturalnymi kompleksami leśnymi.