Aktualności

Odłowiona norka

Od końca lutego 2014 trwa odłowów gatunków inwazyjnych (norki amerykańskiej, jenota) w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie.

Jezioro Rakutowskie się zmniejsza

Zmiany pokrycia terenu na obszarze rezerwatu Jezioro Rakutowskie przeanalizowano na podstawie materiałów kartograficznych, map oraz zdjęć lotniczych, obejmujących okres od 1828 do 2010 r. Analizę wykonano w ramch badań hydrologicznych.