Aktualności

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiamy o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001