Aktualności

Działamy skutecznie!

Nasz projekt mający na celu poprawę warunków siedliskowych ptaków związanych ze środowiskiem wodnym, łąkowym i bagiennym zaczyna przynosić oczekiwane rezultaty, które można zaobserwować w terenie.

Ptaki bagien na Śniadaniu na Trawie

Już po raz kolejny promowaliśmy projekt "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim" na pikniku ekologicznym "Śniadanie na Trawie".