Aktualności

Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki

Zapraszamy do złożenia oferty na budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki.Oferty należy złożyć do dnia 21 października 2015

Już są!

Na odtworzonych łąkach w miejscowości Krzewent w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie wypasają się już od kilku tygodni koniki polskie kupione w projekcie "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko-pomorskim" POIS.05.01.00-00-362/12-00.