Aktualności

6.07.2013r.

Wodniczka i łoś na Błotach Rakutowskich!

Wodniczka Acrocephalus paludicola to bardzo rzadki i jedyny gatunek ptaka śpiewającego, który jest zagrożony w skali globalnej. Ponad 25 % światowej populacji występuje w Polsce. Przede wszystkim w dolinie Biebrzy, Narwi oraz na torfowiskach Lubelszczyzny.
W lipcu 2004 roku, w ramach Konwencji Bońskiej, rząd polski podpisał Porozumienie ds. ochrony wodniczki, które zobowiązuje państwa sygnatariuszy do zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę tego gatunku.

W ostatnich dniach czerwca na łąkach od strony wsi Skrzynki (obszar Natura 2000 Błota Rakutowskie) słyszano śpiewającego samca wodniczki. Obserwacji dokonali ornitolodzy prowadzący badania ptaków na obszarze objętym projektem, w trakcie  kontroli terenowej.

Wodniczka bardzo często przystępuje do lęgów dwa razy w roku. Pierwszy lęg przypada w średnio między 15 a 22 maja. Natomiast drugi lęg zaczyna się właśnie z końcem czerwca, a początkiem lipca. Dlatego, nie można wykluczyć gniazdowania tego gatunku na tym terenie. Dodatkową ciekawostką jest fakt, iż posiadamy dane historyczne o wstępowaniu tego gatunku w sąsiedztwie Jeziora Rakutowskiego.


Tego dnia na ornitologów czekała jeszcze jedna niezwykła obserwacja przyrodnicza. Łoś – „król bagien”.