Aktualności

16.11.2016r.

J. Rakutowskie - wykupy łąk!

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA prowadzi przygotowania do wykupu gruntów na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie!

 

Planujemy wykup podmokłych łąk na obszarze Natura 2000, na terenach przyległych do rezerwatu Jezioro Rakutowskie. Interesują nas łąki nieużytkowane, zarastające, a także łąki zaorywane pod uprawę. Priorytet mają działki graniczące z wodą (zgodnie z błękitną linią na mapie).

 

UWAGA: Wykup łąk rozpocznie się po uzyskaniu dotacji, co przewidujemy na I kwartał 2017 roku!

 

Zainteresowanych sprzedażą łąk prosimy o kontakt:

tel. 602 591 469 lub tel. 668 853 399, tp@alauda.org.pl

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

- 1 grudnia (czwartek) godz. 18:00 – Krzewent, świetlica wiejska

- 2 grudnia (piątek) godz. 18:00 – Rakutowo, świetlica wiejska

tel. 602 591 469 lub tel. 668 853 399