Zamówienia

13.10.2015r.

Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki

Zapraszamy do złożenia oferty na budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki.Oferty należy złożyć do dnia 21 października 2015

9.09.2013r.

Usuwanie roślinności - przetarg

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na usuwaniu roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12

9.09.2013r.

Odtwarzanie łąk - przetarg

apraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na odtwarzaniu łąk na powierzchni 4,16 ha w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12

2.08.2013r.

Ogłoszenie o przetargu

TP ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na odtwarzaniu łąk oraz usuwaniu roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12