Działania

Miejsca lęgowe dla rybitw

W maju 2013 roku w wyznaczonych miejscach na terenie rezerwatów Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie zwodowaliśmy po 10 szt. platform - miejsc lęgowych dla rybitw. Pojedyncza platforma składa się z 5 dogodnych miejsc do gniazdowania.

Monitoring ptaków

Od początku kwietnia 2013 roku zespół ornitologów prowadzi monitoring ptaków na terenie projektu. Badania będą obejmować dwa okresy lęgowe (2013 i 2014 rok) oraz czas sezonowych wędrówek ptaków.

Wykup gruntów nad Jeziorem Rakutowskim

W marcu 2013 r. dokonaliśmy zakupu gruntów położonych w miejscowości Krzewent, gm. Kowal. Działki o powierzchni 5,04 ha, są częścią dużego kompleksu wilgotnych łąk i graniczą z rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie.

Zimowy monitoring i odłów gatunków inwazyjnych

W styczniu 2013 r. rozpoczęto monitoring i odłów inwazyjnych gatunków obcych - norki, amerykańskiej, jenota i szopa pracza. Negatywny wpływ tych drapieżników na ptaki wodno-błotne jest powszechnie znany.