Działania

Zimowy monitoring i odłów gatunków inwazyjnych

W styczniu 2013 r. rozpoczęto monitoring i odłów inwazyjnych gatunków obcych - norki, amerykańskiej, jenota i szopa pracza. Negatywny wpływ tych drapieżników na ptaki wodno-błotne jest powszechnie znany.