Aktualności

Plan zadań ochronnych - spotkanie dyskusyjne

W ramach realizowanego projektu opracowujemy także Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie.

OBWIESZCZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 zlokalizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.